Prisoversikt

Etablering Pris 
Etablering av hjemmesideløsning Gratis
Etablering av 1 e-postadresse Gratis
Opprettelse av webadresse som ender på .borettslag.net Gratis

 

Serverleie / vedlikeholdsavgift / lisenser Pris pr. mnd.
Hjemmesider månedsleie (inkl. ubegrenset antall sider, ubegrenset serverplass, bruk av hjemmesideløsningen, webbasert support, linjeleie, opplæringsportal og tjenester i tilknytning til dette).
Vi tillater kun opplasting av dokumentfiler og bildefiler til våre servere.

1 E-postadresse (inkl. webmail, antivirus/antispam-filter på mailserver, 1 GB lagringsplass. Ved behov for større lagringsplass, ta kontakt med oss.)
350,-
Totalsum: 350,-

 

Tilleggstjenester Pris 
SSL-sertifikat på eget domene 50,- / mnd.
SSL-sertifikat på ".borettslag.net"-adresse Gratis

 

Alle priser er oppgitt eks.mva. Tjenester faktureres 100% ved avtaleinngåelse. Forfall 14 dager.

 


 

Databehandleravtale

Boligselskaper som behandler personopplysninger er forpliktet av vår Databehandleravtale
Les vår Databehandleravtale her

Betalingsbetingelser

Løsningen
Løsningen tilbys kun borettslag og andre boligselskaper som har sin forvaltning gjennom et boligbyggelag som er tilknyttet NBBL. Løsningen produseres med grunnlag i lisens på -og tilgang til CMS-/publiseringsverktøyet Umbraco CMS, som gjør det mulig å publisere tekst, bilder og filer ut til internett med utgangspunkt i forhåndsdefinerte designmaler.

Boligselskapenes sider vil ligge på Borettslag.net server. Når avtale er inngått vil boligselskapet få installert sin webløsning, og gis tilgang til egne sider på vårt webhotell. Etter installasjon får kunde all nødvendig lisensinformasjon og passord for å redigere sine sider.

Opplæringsportal
Opplæring i bruk og administrasjon av nettstedet og publiseringsverktøy. Dette vil gjøre webansvarlig/redaktør hos kunde i stand til å vedlikeholde løsningen, legge inn/slette/endre all informasjon i løsningen, endre passord/ansvarlig redaktør m.m. Opplæring foregår på http://borettslag.net/support, hvor det ligger opplæringsmateriell i videoformat, supportartikler og tips.

Support
Bruker oppfordres til å se igjennom supportsidene på www.borettslag.net før man henvender seg til borettslag.net da man ofte kan finne svar på sine spørsmål der

borettslag.net finnes til enhver tid:

 • Brukermanual med opplæringsvideoer.
 • Mulighet til å komme i kontakt med support på e-post eller live chat.
 • Nyttige tips for redaktører.
 • Gjeldende avtale (Betingelser kan oppdateres løpende - varsles på e-post)

Alle henvendelser skal skje primært via supportsiden på www.borettslag.net.

Informasjonsfelt
NBBL og boligbyggelag som boligselskapet er tilknyttet til har rett til å publisere artikler til formidling av medlemsrelatert informasjon og reklame.
På bunnen av hjemmesiden vil det stå hvilket boligbyggelag, boligselskapet tilhører.
Boligselskapet har ikke tilgang til å redigere denne informasjonen.

Webhotell/Serverleie
Betales forskuddsvis pr. år. Første faktura sendes ved installasjon, og beregnes fra installasjonsdato til inneværende års slutt. Vedlikeholdsavgift kan justeres årlig i samsvar med SSB's konsumprisindeks.

Vedlikehold
Denne avtale gir bruksrett til programvaren, forutsatt at lisens og vedlikeholdsavgift er betalt etter avtalte betingelser. Det overføres ingen opphavs- eller eiendomsrett på løsningene.

Vedlikeholdsavtalen gir rett til fri oppgradering av programvaren til nye versjoner.

Inkludert i vedlikeholdsavtale

 • Fri feilretting. Arbeidet med kritiske feil påstartes innen 8 timer innenfor normal arbeidstid etter at feilen er meldt og dokumentert. Eventuell nedetid beregnes fra det tidspunktet feilen er meldt. Normal nedetid grunnet service og vedlikehold medregnes ikke. Nedetid grunnet oppgradering, service eller eventuelle tilpasninger på kundens installasjon vil varsles på e-post og medregnes ikke.
 • Fri oppgradering til nye versjoner av løsningen.
 • Teknisk support
 • Antivirus og AntiSPAM-programvare på mailserver.
 • Backup av web og e-post

Ikke inkludert i vedlikeholdsavtale

 • Rettelse av feil som oppstår p.g.a. feil installasjoner på PC, feil i browser software, feil versjon av software eller feilsituasjoner som på annen måte kan skyldes bruker.
 • Rettelse av feil som ikke kan gjenskapes.
 • Uthenting av backup. Dette faktureres på timebasis med en timepris på 850 kr. eks. mva.
 • Overføring av redaksjonelt innhold ved oppdatering til ny versjon av løsningen. Dette prises etter avtale.

Kunden kan ikke kopiere/selge, eller videreutvikle løsningen for salg til andre. Tillegg og tilpasninger for som gjøres for enkeltkunder i løsningen er å betrakte som Promotion Systems' eiendom, og opphavsretten forblir hos Promotion Systems.

Oppsigelse av avtale

Oppsigelse av avtale kan sendes inn via vårt elektroniske oppsigelsesskjema.
Ved oppsigelse løper avtalen ut inneværende år. Bruksrett til løsningen løper ut etter samme tidsperiode. Det må betales lisens for oppsigelsesåret.

Domenet ved oppsigelse av avtale

Ved oppsigelse overtar dere evnt. egne domener som ligger på vår konto hos domeneshop.no.
Domenet overføres til den nåværende redaktørens epostadresse.

Domener som begynner eller slutter på "borettslag.net" (eks: bjornestien.borettslag.net / borettslag.net/bjornestien) kan ikke overføres eller videresendes til ny leverandør/hjemmeside.

Verneting, lovvalg
Verneting for enhver tvist som reiser seg av denne avtale skal være Promotion Systems AS verneting. Enhver tvist skal avgjøres på grunnlag av norske rettsregler.


Fast månedspris:

Kun 350 kr. pr. mnd.*

 • Gratis etablering
 • Gratis oppdateringer
 • Inkludert e-postadresse
 • Ingen skjulte kostnader

*Binding 1 år, forskuddfaktureres ut inneværende år

.